Systém stírání křemenných trubic

V dezinfekčních zařízeních GERMID jsou samotné UV zářiče – zdroje UV-C vlnové délky – umístěny v ochranných trubicích z křemenného skla.

Podle druhu dezinfikované vody a podle stupně její čistoty může na těchto křemenných sklech docházet k usazování různých nečistot. Tento nežádoucí jev ale výrazně brání propustnosti UV-C paprsků,  tím dochází ke snižování jejich vlivu a tím se také snižuje účinnost dezinfekčních zařízení GERMID. V důsledku se pak zařízení může jevit jako méně účinné.

Proti možnosti usazování nečistot na ochranných křemenných trubicích jsme vyvinuli  automatický systém jejich stírání. Za pomoci důmyslného stíracího mechanismu uvnitř reaktoru dochází ke stěru vnějších ploch trubic a tím se zabraňuje snižování účinnosti dezinfekčního procesu.

Proces stírání je zcela automatický. Systém je řízen a poháněn frekvenčním měničem s mikroprocesorem. Veškeré parametry pro daný typ zařízení nastavujeme přímo ve výrobě. Zařízení pracuje zcela bez zásahu obsluhy a to i v nestandardních situacích (např. výpadky el. energie).

Na žádost zákazníka můžeme zaškolit obsluhu, která může měnit povolené parametry - např. intervaly stírání nebo ruční ovládání.

 

Využití systému stírání křemenných trubic:

  • Bazénová technologie
  • Chladící cirkulační systémy
  • Terciální dočištění odpadních vod
  • Cirkulační systémy v rybníkářství
 

Dezinfekce UV zářením UV dezinfekce vody UV dezinfekce vzduchu UV dezinfekce povrchu
©2011-2021 uv-lampy.cz. Všechna práva vyhrazena.